Zgodovina naročil

Zgodovina naročil je namenjena iskanju naročil brez časovnega obdobja. Pogoj za iskanje naročil sta Naročnik ali Relacija. Uporablja se predvsem za preverjanje zgodovine cen.

Do Zgodovine naročil lahko dostopamo:

 • Iz modula Kontejnerska naročila
 • Iz modula Pregled naročil
 • Iz modula Planiranje prevozov

Iskanje naročil

Po Naročniku

Naročila iščemo po Naročniku tako, da:

 • Odpremo enega od zgoraj naštetih modulov za dostop do Zgodovine naročil
 • Kliknemo na gumb Zgodovina naročil
 • Ko se odpre okno za iskanje, v polje vpišemo Poslovno enoto (glej sliko)
 • ATOM bo po vpisu poslovne enote, na seznamu avtomatsko prikazal vsa naročila, ki pripadajo izbranemu naročniku

Po relaciji

Naročila iščemo po Relaciji tako, da:

 • Odpremo enega od zgoraj naštetih modulov za dostop do Zgodovine naročil
 • Kliknemo na gumb Zgodovina naročil
 • V polje Relacija vpišemo ZIP OD – DO (glej sliko)
 • ATOM bo glede na vpisano relacijo poiskal in prikazal vsa naročila, ki pripadajo tej relaciji

Urejanje naročila

Naročila lahko v Zgodovini naročil tudi urejamo in sicer tako, da:

 • Odpremo enega od zgoraj naštetih modulov
 • Kliknemo na Zgodovina naročil
 • Vpišemo Naročnika ali Relacijo
 • Na seznamu kliknemo na Akcijski gumb za odpiranje naročila, ki ga želimo urejati (glej sliko)
 • Uredimo naročilo in ga na koncu shranimo (Po shranitvi naročila se na seznamu podatki avtomatsko posodobijo)

Kopiranje naročila

V Zgodovini naročil lahko naročilo kopiramo in sicer tako, da:

 • Odpremo enega od zgoraj naštetih modulov
 • Kliknemo na Zgodovina naročil
 • Vpišemo Naročnika ali Relacijo
 • Na seznamu kliknemo na Akcijski gumb za kopiranje naročila (glej sliko)
 • Uredimo kopirano naročilo in ga shranimo (Po shranitvi naročila, se bo kopirano naročilo prikazalo na seznamu)

Za dodatno pomoč pri iskanju naročil/a, si lahko pomagamo tudi z dodatnimi manipulacijami na seznamu. Več o manipulacijah seznamov je na voljo v Manipulacije na seznamih