Odložišče in združevanje vozil

Vozila v ATOMU-u imajo eno ali več povezav z zunanjimi sistemi, zato ročno vpisovanje oz. dodajanje le-teh ni potrebno. Vozila se vsako jutro iz zunanjega sistema (CVS) prenesejo v Odložišče V kolikor vozilo še ni avtomatsko prenešeno v Odložišče, v zunanjem sistemu pa je že na voljo ga lahko pred avtomatskim prenosom uporabnik prenese v Odložišče z izbiro gumba Prenesi vozila (modul Pregled vozil):

Odložišče vozil je na voljo v modulu Pregled vozil. Odpremo ga z izbiro gumba, na katerem je tudi indikator, ki prikazuje količino vozil, ki se trenutno nahajajo v Odložišču:

Odložišče vozil je na voljo v modulu Pregled vozil. Odpremo ga z izbiro gumba, na katerem je indikator, ki prikazuje količino vozil, ki se trenutno nahajajo v Odložišču.

Uporabnik se nato odloči, ali bo:
– iz Odložišča vozilo dodal v sistem (in bo tako na voljo za uporabo)
– vozilo iz Odložišča trajno izbrisal
– vozilo iz Odložišča združil z že obstoječim vozilom

Priporočamo sprotno pregledovanje in urejanje Odložišča, saj bodo le tako v sistemu na voljo vsa aktualna vozila.

Dodajanje vozila iz Odložišča v sistem

V Odložišču izberemo vozilo z Dvoklikom ali izbiro akcijskega gumba na seznamu .

Odpre se nam pojavno okno, kjer izberemo gumb , da vozilo dodamo v sistem:

Brisanje vozila iz Odložišča

Vozilo iz Odložišča izbrišemo z izbiro akcijskega gumba :

Združevanje vozila iz Odložišča z že obstoječim vozilom

V Odložišču izberemo vozilo z Dvoklikom na vozilo ali izbiro akcijskega gumba na seznamu .

V pojavnem oknu ATOM predlaga podobna vozila, ki so že na voljo v sistemu, med katerimi lahko izbiramo za združevanje:

Ko vozilo izberemo (s klikom), kliknemo na gumb .

V kolikor ATOM ne predlaga ustreznega vozila, za združevanje izberemo možnost :

Na seznamu, ki se odpre, kliknemo na željeno vozilo in nato kliknemo na gumb :

Združevanje vozil

Če želimo izbrisati vozilo, ki je že v sistemu (ne v Odložišču) in je to vozilo že bilo uporabljeno ali pa ima zunanjo povezavo, nam ATOM ponudi možnost združevanja z drugim vozilom. S tem se podatki ali zunanja povezava že uporabljenega vozila kljub izbrisu ne izgubi, vendar se prepiše na drugo vozilo:

Postopek združevanja je enak kot pri združevanju vozila iz Odložišča.