Avtomatsko določanje SMS rute

Avtomatsko določanje SMS rute deluje na planih z enim prevozom, ki nimajo manipulacij.

Na zgornjem predogledu plana lahko vidimo, da nam je ATOM avtomatsko določil SMS ruto (ki se doda na koncu SMS sporočila, ki se pošlje vozniku na CVS), ker imamo vklopljeno nastavitev “Avtomatsko določi SMS ruto” (glej spodaj – Vklop nastavitve) in ker začetna in končna točka plana ustrezata relaciji, ki smo jo predhodno vnesli kot pravilo (glej spodaj – Vnos pravil relacij). 

Sporočilo, ki ga bo dobil voznik na koncu SMS sporočila na CVS je: “RUTA: Tankaj pred italijansko mejo.”

Za avtomatsko določanje SMS rute sta vedno relevantna le prvi in zadnji dogodek plana (vmesni dogodki se ne upoštevajo).

Vklop nastavitve

V globalnih nastavitvah (Planiranje -> Privzete nastavitve za planiranje) je na voljo nastavitev “Avtomatsko določi sms ruto”:

Vnos pravil relacij

V nastavitvah

V globalnih nastavitvah (Planiranje -> Pravila relacij) z izbiro gumba vnesemo novo pravilo za avtomatski izpis sms rute:

Naziv – vpišemo naziv pravila relacije

SMS navodila – izberemo predhodno vnešeno navodilo (za vnos navodil, glej spodaj – Predloge sporočil)

Nabor lokacij od – z izbiro gumba izberemo začetne lokacije, ki so relevantne za to pravilo relacije

Velja za polmer – vnesemo polmer, ki pove, kakšen je polmer okrog zgoraj izbranih lokacij, kjer pravilo še velja (če vpišemo 0, se upoštevajo zgolj predhodno izbrane lokacije). V našem primeru so relevantne vse lokacije, ki so v polmeru 10km od lokacije “Football stadium Ivančna Gorica”.

Nabor lokacij do – z izbiro gumba izberemo končne lokacije, ki so relevantne za to pravilo relacije

Velja za polmer – vnesemo polmer, ki pove, kakšen je polmer okrog zgoraj izbranih lokacij, kjer pravilo še velja (če vpišemo 0, se upoštevajo zgolj predhodno izbrane lokacije). V našem primeru so relevantne vse lokacije, ki so v polmeru 10km od lokacije “Major Carlo Alberto Pizzardi Hospital”.

Na predogledu plana

Pravilo relacije lahko definiramo direktno iz predogleda plana, tako da vpišemo Pot oz. sporočilo poti in izberemo gumb .

Ob izbiri gumba se v nastavitve (Pravila relacij) shrani novo pravilo relacije, ki vsebuje prvi in zadnji dogodek plana, ter sporočilo, ki smo ga vpisali.

Pošiljanje SMS sporočila brez CVS nalogov

Če želimo vozniku poslati samo SMS sporočilo na CVS (brez nalogov), lahko na predogledu plana izberemo gumb :

Vnos predloge sporočil

V globalnih nastavitvah (Naročila -> Predloge sporočil) z izbiro gumba vnesemo novo predlogo sporočil, ki jo nato lahko izberemo ob vnosu pravil relacij. Pogoj je, da je na predlogi sporočila izbrano, da je predloga na voljo za SMS: