Opombe planiranja – Planiranje vozil

Na levi strani vsake vrstice v planiranju vozil dostopamo do naslednjih akcij:

  • Odsotnost kompleta (bolniška odsotnost, servis vozila, dopust):
  • Opombe za vozila (vlečna vozila in prikolice):
  • Opombe za voznike:

Oranžna barva na indikatorju označuje, da vsebuje aktualno opombo ali odsotnost.

Dodajanje opomb

Za dodajanje opombe izberemo ali .

Na ta način odpremo skupni pregled aktivnih opomb. Med aktivne opombe spadajo vse tiste opombe, katerih uporabnik še ni zaključil.

Opombo dodamo na naslednji način:

1. Izberemo element kompleta (voznik, vozilo, prikolica) za katerega želimo dodati opombo

2. V okno za vpis opombe vpišemo željeno opombo

3. Določimo ali je opomba odklenjena ali zaklenjena (kdo jo lahko zaključi)

4. Na koncu opombo potrdimo s klikom na gumb “Dodaj”

Ostale funkcionalnosti opomb

Ko opombo enkrat dodamo, je ne moremo več popravljati ali izbrisati, lahko jo le zaključimo.
Opombo zaključimo s klikom na gumb “Zaključi“:

S tem jo odstranimo s seznama aktivnih opomb kompleta. V kolikor je gumb zasenčen, pomeni, da je opombo dodal drug
uporabnik in da je opomba zaklenjena, zato jo lahko zaključi samo on.
V kolikor želimo pregledati zgodovino opomb za posamezni element kompleta, to storimo s klikom na enega izmed naslednjih gumbov:

Opombe lahko v ATOMu dodajamo v modulu Planiranje vozil in modulu Zaposleni

Opombe pa lahko zaključujemo v modulih Planiranje vozil, Zaposleni in Planiranje prevozov.

V podmodulu Planiranje prevozov, se nam opombe na posameznem planu ločeno prikazujejo na naslednji način:

Posamezno opombo lahko v planiranju prevozov zaključimo s klikom na

V kolikor opomba nima pomeni, da je bila zaklenjena s strani drugega uporabnika in jo zato lahko zaključi samo on.