Podvojenost prevoza

V izogib podvojenosti prevozov na različnih naročilih ima ATOM vzpostavljen sistem za preverjanje podvajanja prevozov.
Namenjen je predvsem pri izdelavni Novega naročila ali Kopiranju obstoječega.
Osnovni pogoji za podvojenost prevoza so naslednji (glej sliko):

  • Naročnik
  • Lokacija naklada
  • Lokacija razklada
  • Datum naklada

Poleg osnovnih pogojev je možno v Globalnih nastavitvah vklopiti tudi dodatna pogoja za preverjanje podvojenosti prevoza.
To storimo tako, da:

  • Kliknemo na da se nam odprejo globalne nastavitve
  • Na levi strani kliknemo na modul Naročila v kolikor se ne nahajamo v njem (Točka 1)
  • Zgoraj kliknemo na zavihek Privzete nastavitve za naročilo
  • Nastavitvi vklopimo ali izklopimo (Točka 2)

V primeru, da sta nastavitvi vklopljeni, se poleg preverjanja osnovnih pogojev za podvojenost preverjata tudi Številka naročila in Številka prevoza. Nastavitvi sta lahko poljubno vklopljeni/izklopljeni (ali ena ali druga ali obe ali nobena)

Pomembno: Vsi zgoraj našteti pogoji (osnovni + dodatni) za podvojenost naročila VELJAJO za INTERNA in KONTEJNERSKA naročila!