Prikaz dogodkov in podatkov dogodka v mobilni aplikaciji

Da se nam v mobilni aplikaciji prikažejo dogodki je najprej:

 • Odpremo modul Planiranje prevozov
 • Med neplaniranimi prevozi poiščemo prevoz in ga dodamo na plan (Točka 1)
 • Določimo vozni komplet (Točka 2) (za prikaz dogodkov v mobilni aplikaciji je dovolj, da je izbran samo Voznik)

Prikaz dogodkov


Dogodki so v mobilni aplikaciji razvrščeni po datumu in času dogodka naraščajoče:

Prikaz podatkov dogodka

Na vsakem dogodku so prikazani naslednji podatki:

 • Ime dogodka – Lahko je npr. naklad, razklad, carinajenje, prevzem, dostava itd.
 • Datum in čas dogodka
 • Lokacija dogodka – Poleg izpisa lokacije dogodka uporabnik lahko pritisne na gumb Puščica in aplikacija ga preusmeri na Navigacijo
 • Naročilo – Vsebuje številko internega ali kontejnerskega naročila
 • Številka naklada – Če številke naklada ni vpisane ostane prazno
 • Prevoz – Vsebuje številko prevoza če je ta določena
 • Lokacija razklada
 • Teža in velikost
 • Gumb Prikolica – Ko tapnemo na gumb se nam prikaže okno s specifikacijami tovora:

 • Vozilo in prikolica – V primeru, da ju v ATOM-u nismo izbrali ostane prazna
 • Navodila za voznika – Voznik bo za vsak dogodek imel svoje navodilo v kolikor smo navodilo dodali na dogodek
 • Čas potrditve – Ko potrdimo čas začetka in čas konca dogodka se zabeležita datum in čas potrditve. Več v Potrjevanje dogodkov v mobilni aplikaciji.