Interne opombe planiranja

Dodajanje interne opombe

Interno opombo planiranja dodamo na interno naročilo tako, da:

 • Odpremo naročilo, na katerega želimo dodati interno opombo planiranja
 • Na desni strani kliknemo na Oblačka, da se nam odpre seznam internih opomb (Točka 1)
 • V okno vpišemo vsebino interne opombe (Točka 2)
 • Kliknemo na Dodaj (Točka 3)
 • Naročilo shranimo

Urejanje opombe planiranja

Interno opombo planiranja urejamo tako, da:

 • Odpremo naročilo, na kateremu želimo uredit interno opombo planiranja
 • Kliknemo na Oblačka
 • Kliknemo na gumb za urejanje (Točka 1)
 • V okno vpišemo željeno vsebino, ki bo spremenila prejšnjo (Točka 2)
 • Potrdimo s klikom na V redu (Točka 3)
 • Prejšnja opomba se zaključi in ustvari nova opomba planiranja
 • Naročilo shranimo

Zaključevanje interne opombe planiranja

Interno opombo planiranja zaključimo, tako da:

Za zaključevanje interne opombe planiranja, ponovimo postopek kot je opisan zgoraj, samo da tokrat kliknemo na Kljukica za zaključevanje interne opombe (glej sliko)

Dostop do internih opomb planiranja na naročilu je možen preko urejanja naročila ali preko seznama naročil (Akcijski gumb “Oblaček” na desni strani)