Email nastavitve

V globalnih nastavitvah poiščemo Email nastavitve:

V polje Nastavitve SMTP strežnika vpišemo podatke (v kolikor podatkov nimamo, se obrnemo na našega IT skrbnika, ali ponudnika elektronske pošte):

V polje Pošiljatelji vnesemo vse pošiljatelje in pripadajoča uporabniška imena in gesla, ki so vezani na predhodno vnešen SMTP strežnik (dodamo ga z izbiro gumba ):

Nastavitve za fakture in prodajna naročila

Nastavitve za fakture in prodajna naročila delujejo na enak način.

  • V polju Pošiljatelj izberemo enega od predhodno vnešenih pošiljateljev (glej navodila zgoraj) iz katerega bodo fakture/prodajna naročila poslana.
  • V CC in BCC polja lahko vnesemo dodatne prejemnike faktur/prodajnih naročil.
  • V nastavitvi Prejemnik odgovori izberemo komu bo prejemnik fakture/prodajnega naročila odgovoril (Reply to). Če izberemo, da prejemnik odgovori Pošiljatelju, bo odgovoril na tisti mail, ki smo ga izbrali v polju Pošiljatelj. Če izberemo, da prejemnik odgovori Uporabniku, bo odgovoril na elektronski naslov uporabnika, ki je fakturo/prodajno naročilo poslal.
  • Če izberemo nastavitev Pošlji kopijo DA, bo kopija poslana na naslov, ki je izbran kot naslov, na katerega Prejemnik odgovori. Torej, če smo v nastavitvi Prejemnik odgovori izbrali Pošiljatelju, bo kopija poslana na elektronski naslov Pošiljatelja. Če smo v nastavitvi Prejemnik odgovori izbrali Uporabniku, pa bo kopija poslana na elektronski naslov uporabnika.
  • V polje Privzeto sporočilo lahko vpišemo slovensko in angleško privzeto sporočilo, ki se bo poslalo ob pošiljanju fakture/prodajnega naročila. V to polje ne vpisujemo podpisov, saj se ti avtomatsko generirajo glede na uporabnika, ki pošilja fakturo/prodajno naročilo.

Ob vsaki spremembi Email nastavitev obvezno potrdimo vnos z gumbom .

Primer nastavitev za pošiljanje faktur:

Poglejmo si, kako izgleda pošiljanje, glede na naslednje nastavitve:

Pošiljanje fakture:

Vidimo, da je v polju “Pošiljatelj” izbran elektronski naslov, ki smo ga izbrali v nastavitvah. Pošiljatelja ni možno spreminjati, razen v primeru da imamo za to pravice (glej navodila spodaj).

V polju “Prejemniki” je izbran naslov (ali več njih), ki so določeni za pošiljanje faktur na poslovni enoti podjetja kateremu fakturo pošiljamo.

V polju “Odgovori” je glede na nastavitev (prejemnik odgovori uporabniku) izbran elektronski naslov uporabnika, ki pošilja fakturo.

Faktura pa se bo glede na nastavitev (pošlji kopijo), poslala na elektronski naslov uporabnika (tom.vidmar@aiss.si).

V sporočilu vidimo, da se je podpis avtomatsko generiral glede na uporabnika, ki pošilja fakturo.

Pravice za izbiro pošiljatelja ob pošiljanju fakture / prodajnega naročila

ATOM skrbnik v podjetju lahko uporabnikom dodeli pravice za izbiro pošiljatelja ob pošiljanju fakture / prodajnega naročila:

V kolikor ima uporabnik pravico za izbiro pošiljatelja, lahko ob pošiljanju izbira med pošiljatelji, ki so predhodno vnešeni v Email nastavitvah: