Združevanje lokacij in podjetij

Združevanje podvojenih lokacij

V primeru, ko uporabnik želi združiti podvojene lokacije na podjetju, to stori tako, da:

  1. Klikne na gumb za izbris željene lokacije (Točka1). V kolikor je ta lokacija že bila predhodno uporabljena, se odpre pojavno okno, kjer ga Atom vpraša
    na katero lokacijo izbranega podjetja želi prenesti zgodovino zapisov te lokacije.
  2. Uporabnik nato s seznama izbere lokacijo na katero želi prenesti zgodovino zapisov (Točka2).
  3. Na koncu klikne “Shrani” (Točka3).

Prestavljanje lokacije na drugo podjetje

Včasih se zgodi, da so lokacije, ki jih uporabnik želi združiti na različnih podjetjih. V tem primeru, lokacijo prestavi na drugo podjetje po naslednjem postopku:

  1. V modulu “Skladišča in poslovne enote” poišče lokacijo, ki jo želi prestaviti na drugo podjetje in jo odpre za urejanje.
  2. V oknu za urejanje nato izbere podjetje, na katerega želi prestaviti lokacijo (Točka1).
  3. Na koncu klikne “Shrani” (Točka2).

Združevanje podjetij

Da uporabnik združi dva podjetja pomeni, da prestavi vse lokacije iz enega podjetja na drugega po zgoraj opisanem postopku za prestavljanje lokacije na drugo podjetje.
Če želi preveriti, katere lokacije ima na izbranem podjetju, to stori tako, da izbere lokacijo podjetja in v polju podjetje klikne na gumb ki ga prikazuje slika: