Indikacije dogodkov v mobilni aplikaciji

Indikacije v mobilni aplikaciji so pomembne, saj voznik lahko iz njih hitro razbere, za kakšno vrsto dogodka gre, še posebno v primeru, ko so v prevoz vključene manipulacije.

Indikacije so naslednje:

Prevoz

  • Naklad – Indikacija, ki označuje naklad je Zelena puščica navzgor
  • Razklad – Indikacija, ki označuje razklad je Rdeča puščica navzdol

Prevoz z dodatnim dogodkom

  • Dodatni dogodek – Indikacija za dodatni dogodek na prevozu je Rumen trikotnik s klicajem (Glej sliko)

Premik vozila

  • Premik – Indikacija za premik vozila je Rumen trikotnik s klicajem

Preklop

  • Preklop – Indikacija, ki označuje preklop sta Modri prekrižani puščici

Skladiščenje

  • Odklop prikolice – Indikacija za odklop prikolice je Rdeča prečrtana veriga (Glej levo sliko)
  • Priklop prikolice – Indikacija za priklop prikolice je Zelena veriga (Glej desno sliko)

Delitev prevoza

Enostopenjska delitev prevoza

  • Razklad-delitev – Indikacije za razklad delitve prevoza je Rdeča deljena puščica navzgor (Glej levo sliko)
  • Naklad-delitev – Indikacija za naklad delitve prevoza je Zelena združena puščica navzgor (Glej desno sliko)

Večstopenjska delitev prevoza

V primeru večstopenjske delitve prevoza, kjer je na planu “Sredinski kos” delitve je indikacija kombinirana: