Navodila za voznika

Navodila za voznika lahko dodamo v ATOM:

 • V Globalnih nastavitvah
 • V Naročilu

Globalne nastavitve

Navodilo za voznika dodamo v ATOM tako, da:

 • Kliknemo na da se nam odprejo globalne nastavitve
 • Na levi strani kliknemo na modul Naročila (Točka 1)
 • Zgoraj kliknemo na zavihek Predloge sporočil (Točka 2)
 • Nato kliknemo na Plus (Točka 3)
 • Vnesemo sporočilo in izberemo ali velja za Naklad, Razklad ali SMS
 • Na koncu predlogo shranimo (Točka 4)

Naročilo

Na naročilu dodamo predlogo navodila tako, da:

 • Kliknemo na modul Pregled naročil
 • Na seznamu odpremo obstoječe naročilo
 • Na prevozu kliknemo na Disketo (glej sliko)
 • Postopek vnosa vsebine predloge je enak kot je opisan zgoraj

Uporaba sporočila za voznika

Navodilo za voznika lahko dodamo na naklad/razklad tako, da:

 • Kliknemo na modul Pregled naročil
 • Poiščemo naročilo, na katerega želimo dodati navodilo za voznika in ga odpremo
 • V sekciji za prevoz lahko naredimo naslednje:
  – Če želimo dodati navodilo, ki smo ga predhodno dodali v ATOM, kliknemo na Disketo (Točka 1)
  – Na seznamu izberemo Predlogo, ki jo želimo dodati (Točka 2) (sporočilo shranjeno v predlogi se vpiše v okno spodaj)
  – V primeru, da želimo dodati samostojno sporočilo, to storimo tako, da v okno za vpis sporočila – vpišemo vsebino (Točka 3)
 • Za potrditev naročilo na koncu shranimo

Urejanje predloge navodila

Predlogo navodila urejamo tako, da:

 • Do urejanja predloge navodila za voznika lahko dostopamo preko globalnih nastavitev ali na naročilu kliknemo na Disketo, pri čemer MORA predloga biti izbrana
 • Ko se odpre okno za urejanje predloge, poljubno spremenimo njeno vsebino
 • Predlogo shranimo (glej sliko)

Brisanje predloge navodila

Predlogo navodila izbrišemo tako, da ponovimo predhodni postopek, ki ga imamo za urejanje navodila. Ko se odpre okno urejanja predloge kliknemo na Izbriši in izbris potrdimo s klikom na Da: