Pravila naročil

Pravilo naročila je nastavitev, ki nam omogoča avtomatski preračun cene na naročilu, glede na znanega naročnika in relacijo, ter cene na enoto. Uporablja se predvsem za ponavljajoče posle.

Izdelava pravila

Pravilo naročila izdelamo tako, da:

 • Zgoraj desno kliknemo da se nam odprejo globalne nastavitve
 • V nastavitvah kliknemo na modul Naročila (Točka 1)
 • Nato kliknemo na zavihek Pravila naročil (Točka 2)
 • Za ustvarjanje novega pravila na desni strani kliknemo na Plus (Točka 3)
 • Izpolnimo naslednje podatke:
  Naziv cenika
  Enoto mere – Pravilo bo veljalo za izbrano enoto mere
  Cena na enoto – Ob izbiri količine, se bo cena avtomatsko preračuna glede na ceno enote
  Navodila za naklad/razklad – Če dodamo navodila za naklad/razklad, se bodo ta avtomatsko dodala ob izdelavi naročila
  Naročnik – Pravilo se bo upoštevalo, ko bomo tega naročnika dodali na naročilu
  Nabor lokacij naklada/razklada – Ob dodajanju izbranih lokacij, se bo pravilo avtomatsko upoštevalo
 • Na koncu kliknemo Shrani

Uporaba pravila

Ko imamo pravilo naročila v globalnih nastavitvah izdelanega, ga nato lahko uporabimo ob izdelavi naročila. To storimo tako, da:

 • Kliknemo na modul Pregled naročil
 • Kliknemo na gumb za izdelavo novega naročila
 • Izpolnimo vse podatke naročila s tem, da morajo biti Naročnik, Relacija in Tip tovora identični kot jih imamo v pravilu (glej sliko izdelave pravila)
 • V maski naročila lahko vidimo, da se je cena naročila spremenila iz Po ceni naročila v Po ceni enote in da je cena enote 5 EUR/ldm, kot smo nastavili v pravilu
 • Avtomatsko so se nastavila tudi navodila za voznika, kot smo jih določili v pravilu

Urejanje pravila

Pravilo lahko urejamo kadarkoli, tako da:

 • Odpremo Globalne nastavitve
 • Odpremo modul Naročila in zgoraj kliknemo na zavihek Pravila naročil
 • Na desni strani kliknemo na Akcijski gumb za urejanje pravila (Točka 1)
 • Poljubno spremenimo podatke (npr. cena na enoto)
 • Spremembe potrdimo s klikom na Shrani (Točka 2)

Spremembe se bodo upoštevale ob izdelavi novega naročila, če pa želimo, da se spremembe upoštevajo tudi na obstoječem naročilu, ki je bilo narejeno pred spremembami pravila, pa to storimo tako, da:

 • Odpremo obstoječe naročilo
 • Poleg cene naročila, kliknemo na Kalkulator (Točka 1)
 • Nato v oknu kliknemo na Preračun cen (Točka 2)
 • Na koncu kliknemo Uporabi (Točka 3)
 • Naročilo shranimo

Brisanje pravila

Pravilo izbrišemo tako, da:

 • Odpremo Globalne nastavitve
 • Kliknemo na modul Naročila in nato zgoraj Pravila naročil
 • Kliknemo na Akcijski gumb za urejanje pravila
 • V oknu za urejanje pravila kliknemo na Izbriši (Točka 1)
 • Izbris potrdimo s klikom na Da (Točka 2)