Deaktivacija/aktivacija zaposlenega

Deaktivacija zaposlenega

Deaktivacija zaposlenega je na voljo:

  • Šifranti → Zaposleni → Urejanje zaposlenega

Zaposlenega deaktiviramo tako, da:

  • Odpremo okno za urejanje zaposlenega
  • Kliknemo na gumb “Tri pikice” (Točka 1)
  • V okno ročno vpišemo datum deaktivacije ali ga izberemo na koledarju (Točka 2)
  • Deaktivacijo potrdimo s klikom na Potrdi (Točka 3)
  • Da se zaposleni dejansko deaktivira, je potrebno okno za urejanje le-tega Shraniti

Za prikaz neaktivnih zaposlenih kliknemo na filter Neaktivni, ki nam na seznamu zaposlenih prikaže samo zaposlene, ki so neaktivni:

Aktivacija zaposlenega

Zaposlenega aktiviramo, tako, da:

  • Odpremo okno za urejanje neaktivnega zaposlenega
  • Kliknemo na gumb “Tri pikice
  • Na seznamu kliknemo na Aktiviraj
  • Zaposlenega shranimo