Prikazni podatki v planiranju prevozov

V Atomu se lahko nastavlja kateri podatki so prikazani na koščkih planiranih in neplaniranih prevozov. Spodaj je nekaj primerov prikaza z različnimi nastavitvami:

Uporabnik lahko prikazne podatke nastavlja poljubno svojim željam in potrebam. Do nastavitev prikaznih podatkov dostopa po naslednjem postopku:

  1. Klikne na gumb (kolešček) ki je prikazan pod Točko 1, kjer se mu odprejo globalne nastavitve.
  2. Nato klikne na sekcijo “Planiranje” (Točka 2).
  3. Na koncu pa klikne še na zavihek “Prikazni podatki prevoza“.

Nastavitev prikaza vseh planiranih koščkov in neplaniranih, ki niso kontejnerski

Uporabnik lahko poljubno nastavlja vsebine polj, ki so označene z barvami in te nastavitve veljajo za vse planirane koščke in neplanirane koščke prevozov ki niso kontejnerski:

Nastavitev prikaza neplaniranih koščkov kontejnerskih prevozov

Uporabnik lahko poljubno nastavlja vsebine polj, ki so označene z barvami in te nastavitve veljajo za neplanirane koščke kontejnerskih prevozov:

Po izbiri željenih nastavitev, uporabnik nato klikne na gumb “Shrani“, s katerim potrdi in vklopi prikaz izbranih prikaznih podatkov.