Vnos OMV in DKV stroškov

V modulu Pregled prejetih faktur kliknemo gumb .

Odpre se nam maska za uvoz datoteke:

Z gumbom izberemo datoteko. Ob uspešno izbrani datoteki, se gumb preimenuje v ime izbrane datoteke (Točka1):

Nato izberemo tip datoteke:

  • OMW
  • DKV_SLO (za slovenski DKV izvoz)
  • ali DKV_DE (za nemški DKV izvoz)

Uvoz na koncu potrdimo z gumbom .

Po uvozu datoteke odpremo vsako posamično uvoženo fakturo, ji izberemo pravilnega Dobavitelja, vpišemo Številko računa in izberemo postavke na vrsticah:

V dodatnih nastavitvah, lahko postavke vsem vrsticam na fakturi zamenjamo istočasno:

S tem je uvoz in obdelava uvožene datoteke končana.
Stroške nato analiziramo v modulu Analiza stroškov. Ustvarimo si filter, ki prikazuje stolpec Registrska številka in Segment, saj lahko tako analiziramo stroške po registrski številki in/ali segmentu.