Izdelava in urejanje internega naročila

Vnos naročila

Interno naročilo izdelamo tako, da kliknemo na modul Pregled naročil in na seznamu kliknemo Novo naročilo, kjer se nam odpre okno za izdelavo novega naročila:

V zgornjem delu izpolnimo podatke naročila:

 • Segment
 • Naročnik: S seznama izberemo naročnika
 • Kontakt: V primeru da naročnik ima kontakt izberemo le-tega
 • Št. naročila
 • Interna oznaka
 • Cena naročila

V spodnejm delu izpolnimo podatke prevoza:

 • Številka prevoza
 • Številka naklada
 • Referenca naklada
 • CMR številko
 • Interni komentar
 • Napotke za planiranje
 • S seznama izberemo lokacijo naklada in razklada
 • Določimo termin naklada in razklada (če določimo samo datum, potem je ura naklada privzeto nastavljena na 8:00 in razklada na 16:00)
 • V primeru, da je termin fiksen obkljukamo možnost Booking
 • Kliknemo na gumb Dogodek, kjer se nam odpre okno za dodajanje dogodka na prevoz:
 • Dodamo navodila za voznika če je to potrebno
 • Izberemo tip tovora (npr. Europaleta) in določimo težo, ter količino
 • Ko smo izpolnili vse potrebne podatke naročila imamo pri shranjevanju naslednje možnosti:

Shrani kot predlogo – Naročilo lahko shranimo kot predlogo, ki jo lahko kasneje pretvarjamo v naročila (uporabno pri rednih mesečnih poslih z obstoječimi strankami)
Shrani in prodaj – Naročilo lahko takoj prodamo (z uporabo te možnosti se prevozi naročila avtomatsko dodajo na nov plan in izdela se prodajno naročilo)
Shrani in planiraj – Ob izbiri te možnosti se prevozi naročila avtomatsko dodajo na nov plan
Shrani in natisni – Ob izbiri te možnosti se naročilo shrani in odpre se okno za tisk tega naročila
Shrani kot osnutek – Ob izbiri te možnosti se naročilo shrani kot osnutek, ki ga kaseneje lahko urejamo

Urejanje naročila

Interno naročilo urejamo tako, da:

 • Na seznamu Dvokliknemo na naročilo, ki ga želimo urejati ali na desni strani kliknemo na akcijski gumb za urejanje naročila
 • Uredimo (posodobimo/spremenimo/dodamo) podatke
 • Kliknemo na Shrani