Dodatki

Dodajanje dodatka v ATOM

Dodatek dodamo v ATOM tako, da:

 • Odpremo globalne nastavitve
 • Na levi strani kliknemo na modul Fakturiranje
 • Zgoraj kliknemo na zavihek Vrste dodatkov (Točka 1)
 • Kliknemo na Plus (Točka 2) za dodajanje novega dodatka v ATOM
 • V vnosnem oknu določimo naslednje:
  Naziv dodatka
  Vrednost dodatka: Ta je lahko v obliki zneska ali deleža naročila
  Način fakturiranja
  > Samodejno: Samodejni dodatek so bo avotmatsko dodal na fakturo ob dodajanju naročila
  > Ročno: Ročni dodatek se avtomatsko ne bo dodal na fakturo (potrebno ga je ročno dodati)
  > Brez: Dodatek se ne bo upošteval pri fakturiranju fakture
  Opomba: Dodamo opombo dodatka, če je ta potrebna
 • Po vnosu kliknemo na Shrani

Dodajanje dodatka

Dodajanje dodatka je na voljo:

 • Kontejnerska naročila → Urejanje naročila
 • Pregled naročil → Urejanje naročila
 • Planiranje prevozov → Urejanje prevoza

Dodajanje dodatka na kontejnerskem in internem naročilu

Dodatek dodamo na naročilo ali kontejnersko naročilo tako, da:

 • Odpremo naročilo ali kontejnersko naročilo, na kateremu želimo dodati dodatek
 • V sekciji za urejanje prevozov poiščemo prevoz, na katerega želimo dodati dodatek in kliknemo na Dodatki (Točka 1)
 • Na seznamu dodatkov kliknemo na Plus (Točka 2) za dodajanje novega dodatka
 • S seznama izberemo dodatek, ki ga želimo dodati na prevoz
 • Izberemo termin dodatka
 • Dodamo opis dodatka v kolikor je to potrebno
 • Kliknemo na Shrani
 • Naročilo shranimo

Pomembno: Samodejni in Ročni dodatek se po shranitvi naročila upoštevata v skupni vrednosti naročila, medtem ko se dodatek “Brez” ne upošteva v skupni vrednosti.

Dodajanje dodatka v modulu Planiranje prevozov

 • V modulu Planiranje prevozov poiščemo plan, ki ima prevoz, na katerega želimo dodati dodatek
 • Na prevoz Dvokliknemo ali uporabimo Desni mišklin klik in izberemo možnost Uredi, da se nam odpre okno za urejanje prevoza
 • Klinemo na gumb za urejanje dodatka (Točka 1)
 • Kliknemo na Nov dodatek (Točka 2)
 • Dodatek dodamo po zgoraj opisanem postopku
 • Prevoz shranimo

Urejanje dodatka

Dodatek urejamo po enakem postopku kot smo ga dodali, samo da na seznamu dodatkov, kliknemo na dodatek, ki ga želimo urejati. Po ureditvi dodatka le-tega shranimo.

Brisanje dodatka

Brisanje dodatka poteka po enakem postopku kot urejanje le-tega, samo, da kliknemo na gumb Izbriši namesto shrani.