Vnos artikov izdanih faktur

Artiki so nabor postavk, ki vrstici fakture določajo Konte, Davčno stopnjo in Razlog oprostitve DDV, če je davek oproščen.

Primer izbire artikla na vrstici fakture:

Če želimo artikel izbrati na fakturi, ga je naprej potrebno dodati v ATOM. Do seznama artiklov dostopamo tako, da:

 • Kliknemo na da se nam odprejo globalne nastavitve
 • Na levi strani kliknemo na modul Fakturiranje (Točka 1)
 • Zgoraj izberemo zavihek Artikli (Točka 2)

Vnos Artikla v ATOM

Artikel vnesemo v sistem ATOM-a tako, da:

 • Na seznamu artiklov na desni strani kliknemo na
 • Vnesemo naslednje podatke:
  Naziv
  ERP šifra – Uporablja se za API prenos faktur v ERP program
  – Stopnja DDV – Izberemo stopnjo DDV. Podatek je OBVEZEN, brez katerega Ni mogoče shraniti artikla
  Oprostitev davka (določba po ZDDV) – S seznama izberemo vrsto oprostitve davka (oprostitev davka je potrebno dodati posebaj, da jo lahko izberemo s seznama)
  Opomba
  Konto – Podatek je OBVEZEN, brez katerega ni mogoče shraniti artikla
  Konto DDV – Podatek je OBVEZEN, brez katerega ni mogoče shraniti artikla v kolikor je stopnja DDV, ki smo jo nastavili večja od 0
  Konto terjatve – Podatek je OBVEZEN, brez katerega ni mogoče shraniti artikla
  Vrsta artikla – Izberemo ali gre za blago ali storitev
  Velja za – Izberemo možnost Izdane fakture (pomeni, da bo ta artikel na voljo za izbiro samo na izdani fakturi)
 • Vnos potrdimo s klikom na Shrani

Urejanje artikla


Artikel urejamo tako, da:

 • Na seznamu poiščemo artikel, ki ga želimo urejati in kliknemo na
 • Uredimo podatke (spremenimo/dopolnimo/zbrisemo)
 • Spremembe potrdimo s klikom na Shrani

Izbris artikla


Artikel izbrišemo iz ATOM-a tako, da:

 • Na seznamu poiščemo artikel, ki ga želimo izbrisati in kliknemo na
 • Kliknemo na gumb Izbriši (Točka 1)
 • Izbris potrdimo s klikom na Da (Točka 2)

Vnos oprostitve davka


Do seznama za Oprostitev DDV dostopamo tako, da:

 • Kliknemo na , da se nam odprejo globalne nastavitve
 • Na levi strani kliknemo na modul Fakturiranje (Točka 1)
 • Zgoraj kliknemo na zavihek Oprostitev DDV (Točka 2)

Oprostitev DDV vnesemo tako, da:

 • Na koncu seznama kliknemo na gumb
 • V okno vnesemo besedilo oprostitve (Točka 1)
 • Vnos potrdimo s klikom na (Točka 2)