Barvanje vrstic seznamov

V globalnih nastavitvah je v zavihku Splošne nastavitve na voljo nastavitev (vezana na uporabnika) za barvanje vrstic ob kliku na sortiranje seznama:

V kolikor ima uporabnik to nastavitev izbrano, se mu v skupkih (belo/mordro) obarvajo vrstice, ki imajo glede na sortiran stolpec enak podatek. S tem je uporabniku omogočen lažji pregled nad sortiranim seznamom.

Stolpec sortiramo Naraščajoče/Padajoče s klikom na ime stolpca:

Primer – Sortiranje naročil glede na stolpec “Začetek izvedbe”:

Na sliki vidimo, da so naročila z istim datumom začetka izvedbe obarvana enako.

Primer – Sortiranje naročil glede na stolpec “Cena”:

Na sliki vidimo, da so naročila z isto ceno obarvana enako.