Opomniki planiranja

Vnos in prikazovanje opombe planiranja

Vnos opombe planiranja je na voljo:

 • Šifranti → Zaposleni → Urejanje zaposlenega
 • Planiranje → Planiranje vozil

Vnos opombe planiranja na zaposlenemu


Opombo planiranja dodamo na zaposlenega tako, da:

 • Odpremo zaposlenega, na katerega želimo dodati opombo planiranja
 • Zgoraj kliknemo na Opombe planiranja, da se odpre seznam vseh opomb planiranja, ki obstajajo na zaposlenemu (točka 1)
 • V okno vpišemo vsebino opombe (Točka 2)
 • Vnos opombe potrdimo s klikom na Dodaj (Točka 3)

Vnos opombe planiranja v planiranju vozil


Na zaposlenega dodamo opombo planiranja tako, da:

 • Na levi strani kliknemo na modul Planiranje vozil
 • V stolpcu voznik poiščemo s seznama voznika, na katerega želimo dodati opombo planiranja
 • Kliknemo na Strička (Točka 1), da se nam odpre seznam vseh opomb planiranja ki so na izbranemu vozniku
 • V okno vpišemo vsebino opombe planiranja (Točka 2)
 • Vnos potrdimo s klikom na Dodaj (Točka 3)

Prikazovanje opombe planiranja


Opombe planiranja se prikazujejo v modulu Planiranje prevozov:

Urejanje opombe planiranja

Urejanje opombe planiranja je na voljo:

 • Šifranti → Zaposleni → Urejanje zaposlenega
 • Planiranje → Planiranje vozil

Opombo planiranja urejamo tako, da:

 • Odpremo voznika in kliknemo na Opombe planiranja (na seznamu zaposlenih) ali kliknemo na Strička v planiranju vozil, da se odpre seznam opomb planiranja za željenega voznika
 • Kliknemo na gumb za urejanje opombe planiranja (Točka 1)
 • V okno vpišemo novo opombo (Točka 2)
 • Vnos potrdimo s klikom na V redu (Točka 3) – predhodna opomba se zaključi in doda nova

Zaključevanje opombe planiranja

Zaključevanje opombe planiranja je na voljo:

 • Šifranti → Zaposleni → Urejanje zaposlenega
 • Planiranje → Planiranje prevozov
 • Planiranje → Planiranje vozil

Zaključevanje opombe planiranja:

 • Urejanje vozila – na opombi kliknemo na desni strani Kljukico za zaključevanje opombe
 • Planiranje prevozov – na opombi kliknemo na desni strani Križec za zaključevanje opombe
 • Planiranje vozil – na opombi kliknemo na desni strani Kljukico za zaključevanje opombe