Nastavitve sporočil vozniku

Z nastavljanjem nastavitev sporočil vozniku, nastavljamo vsebino sms sporočila, ki ga bo voznik prejel na tablico. Nastavitve so na voljo v Globalnih nastavitvah:

Razlaga posameznih nastavitev:

Ločeno štetje nakladov/razkladov v voznikovem sporočilu

Če je v nastavitvah vklopljena opcija ločenega štetja nakladov/razkladov, potem voznik dobi sms v katerem je številčenje nakladov ločeno od številčenja razkladov (slika)

Zaporedni dogodki na isti lokaciji

Če je v nastavitvah vklopljena opcija prikaza zaporednih dogodkov na isti lokaciji, se vsi dogodki ki so na isti lokaciji in so v zaporedju prikažejo tudi v voznikovem sporočilu. Če je opcija izklopljena, se za vse dogodke, ki so v zaporedju in so na isti lokaciji v voznikovem sporočilu prikaže samo kot en (skupni) dogodek.

Prikaži uro samo če je dogodek “Booking”

Če je v nastavitvah vklopljena opcija prikaza ure samo, če je dogodek “Booking”, ima dogodek, ki JE označen kot “Booking” (slika), poleg datuma izpisan tudi čas dogodka. Dogodek, ki NI označen kot “Booking”, pa ima izpisan samo datum dogodka.

Prikaži številko naklada

Če je v nastavitvah vklopljena opcija prikaza številke naklada, se v primeru večih prevozov na planu, v sms sporočilu poleg termina in lokacije naklada izpiše tudi številka naklada na prevozu, ki številko naklada ima.

Prikaži ob nakladih lokacijo razklada

Če je v nastavitvah vklopljena opcija prikaza lokacije razklada ob nakladu, je poleg termina in lokacije naklada v sms sporočilu za voznika izpisana tudi lokacija razklada.

Prikaži podatke o tovoru na nakladih

Če je v nastavitvah vklopljena opcija prikaza podatkov tovora na nakladih, so v sms sporočilu za voznika poleg termina in lokacije naklada prikazani tudi podatki tovora.

Prikaži podatke o tovoru na razkladih

Če je v nastavitvah vklopljena opcija prikaza podatkov tovora na razkladih, so v sms sporočilu za voznika poleg termina in lokacije razklada prikazani tudi podatki tovora.

Prikaži navodila

Če je v nastavitvah vklopljena opcija prikaza navodil za voznika, so v sms sporočilu poleg termina in lokacije naklada/razklada, prikazana tudi navodila za voznika.

Primer kombiniranih nastavitev: