Številčenje prejetih faktur

Številčenje prejetih faktur je vezno na Leto opravljene storitve.

Primera številčenja prejete fakture, kjer je leto opravljene storitve 2021:

Primera številčenja prejete fakture, kjer je leto opravljene storitve 2022: