Zaklep (rezervacija) vozila

Zaklep oz. rezervacijo vozila lahko v Atomu naredimo na dva načina:

  • V modulu Planiranje vozil
  • V modulu Pregled vozil

Zaklep vozila v modulu Planiranje vozil

Uporabniku sta na voljo dva gumba za zaklep (rezervacijo) in odklep (preklic rezervacije):

  • Zaklep (rezervacija) vozila:
  • Odklep (preklic rezervacije) vozila:

Vozila lahko zaklepamo ali odklepamo na sledeč način:

  1. Če uporabnik želi vozilo zakleniti (rezervirati) najprej na seznamu izbere vozilo (Točka 1) in nato klikne na gumb “rdeča ključavnica” (Točka 2).
  2. Če pa želi zaklenjeno vozilo odkleniti (preklicati rezervacijo), pa na seznamu izbere vozilo (Točka 1) in nato klikne na gumb “zelena ključavnica” (Točka 2)

Ko uporabnik vozilo zaklene, se v polje Opomba zaklepa na vozilu avtomatsko vpiše besedilo “Zaklenjeno vozilo“:

Ko je vozilo zaklenjeno, se na mestu, kjer je bil predhodno znak , pojavi znak za indikacijo zaklepa :

Uporabnik nato lahko filtrira vozila, tako da ima prikazana samo odklenjena oz. aktualna vozila in sicer s klikom na gumb “aktualna vozila“:

Zaklep vozila v modulu Pregled vozil

Na vsakem vozilu je na voljo vnosno polje “Opomba zaklepa“:

  • V kolikor je polje prazno pomeni, da je vozilo “odklenjeno“.
  • Uporabnik vozilo zaklene z vpisom poljubnega besedila v polje “Opomba zaklepa” (vidno v modulu Planiranje vozil z indikacijo ).