Deaktivacija / aktivacija vozila

Deaktivacija vozila

Deaktivacija zaposlenega je na voljo:

  • Vozni park → Pregled vozil → Urejanje vozila

Vozilo deaktiviramo tako, da:

  • Odpremo okno za urejanje vozila
  • Kliknemo na gumb “Tri pikice” (Točka 1)
  • V okno ročno vpišemo datum deaktivacije ali ga izberemo na koledarju (Točka 2)
  • Deaktivacijo potrdimo s klikom na Potrdi (Točka 3)
  • Da se vozilo dejansko deaktivira, je potrebno vozilo Shraniti

Če želimo, da se nam na seznamu prikažejo samo neaktivna vozila, kliknemo na filter Neaktivni, ki nam na seznamu prikaže samo vozila, ki trenutno niso aktivna:

Aktivacija vozila

Vozilo aktiviramo tako, da:

  • Odpremo okno za urejanje neaktivnega vozila
  • Kliknemo na gumb “Tri pikice
  • Na seznamu kliknemo na Aktiviraj
  • Vozilo shranimo