Pošiljanje fakture v ERP

Fakturo lahko pošljemo v ERP, kar pomeni, da bo ATOM izdelal XML datoteko, ki se nato lahko uvaža v ERP programe. To storimo tako, da:

 • Odpremo modul Pregled faktur
 • Zgoraj kliknemo na gumb za pošiljanje fakture v ERP (kateri gumb kliknemo, je odvisno za kateri ERP program želimo narediti XML datoteko)

Ko se nam odpre okno za XML izvoz, storimo naslednje:

 • Na levi strani označimo fakturo (fakture, če želimo izdelati XML datoteko za več faktur hkrati) (Točka 1)
 • Zgoraj kliknemo na Potrdi
 • Odpre se nam okno za shranjevanje:

 • V okno vpišemo ime XML datoteke
 • Kliknemo na Shrani ali Save odvisno v katerem jeziku uporabljamo brskalnik (Točka 2)

Po shranjevanju XML datoteke na računalnik, faktura dobi status Izvoženo:

Poslano fakturo v ERP lahko tudi Vrnemo nazaj. To storimo tako, da:

 • Kliknemo na modul Analiza izdanih faktur
 • Na seznamu faktur na levi strani označimo fakture, ki jih želimo vrniti (Točka 1)
 • Kliknemo na Vrni v zaključeno
 • Po potrditvi, te fakture v modulu Pregled faktur spremenijo svoj status iz Izvoženo nazaj v Zaključeno