Nastavitve uporabnika

Vsak uporabnik, lahko nastavi določene nastavitve, ki so vezane zgolj na uprabnika (za razliko od globalnih nastavitev , ki so vezane na podjetje). Do lastnih nastavitev uporabnik dostopa z: