Zaključevanje prodajnega naročila

Prodajno naročilo se lahko zaključi na tri načine:

  1. S potrjevanjem dogodkov voznika na tablici (vsi dogodki na planu so zaključeni). Prodajno naročilo se Avtomatsko zaključi bo zaključitvi plana
  2. Z ročnim zaključevanjem plana v modulu Planiranje prevozov. Prodajno naročilo se Avtomatsko zaključi bo zaključitvi plana
  3. S klikom na ročno zaključevanje prodajnega naročila s seznama prodajnih naročil

Več o ročnem zaključevanju plana (Točki 1 in 2) je na voljo v Zaključevanje plana.

Ročno zaključevanje prodajnega naročila

Prodajno naročilo lahko ročno zaključimo tako, da:

  • Odpremo modul Pregled prodajnih naročil
  • Na seznamu poiščemo prodajno naročilo, ki ga želimo ročno zaključiti
  • Na desni strani kliknemo na Akcijski gumb za zaključevanje prodajnega naročila (glej sliko)

Zaključeno prodajno naročilo ima status Opravljeno (glej sliko spodaj):