Ponovna uporaba praznega / izbrisanega prodajnega naročila

V ATOMU se lahko v dveh primerih zgodi, da izbrišemo prodajno naročilo (prodajno naročilo dobi status ):

  1. Ko izbrišemo prodajno naročilo z izbiro na prodajnem naročilu.
  2. Ko izbrišemo plan oz. odstranimo prevoze iz plana, ki smo ga predhodno prodali.

Če želimo, lahko v obeh primerih izbrisano oz. prazno prodajno naročilo ponovno uporabimo na sledeči način:

  1. V modulu Planiranje prevozov ustvarimo plan, na katerega damo prevoze, ki jih želimo dati na prazno prodajno naročilo.

2. Izberemo “Dodaj na prazno prodajno naročilo”:

3. Izberemo prazno/izbrisano prodajno naročilo in potrdimo izbiro: