Planiranje vozil – Indikacije statusa plana

Tako, kot je v modulu Planiranje prevozov, je tudi v modulu Planiranje vozil indikacija o statusu plana, ki je vezana na potrjevanje dogodkov na Tablici ali v Mobilni aplikaciji.

Indikacije so naslednje:

  • V primeru, da je dogodek plana Zaključen, bo datum dogodka obarvan Zeleno (glej sliko)
  • Datum dogodka ostane obarvan Črno, vse dokler na dogodku ni potrjen konec dogodka (če je potrjen samo začetek dogodka, bo barvna indikacija datuma ostala Črna) (glej sliko)