Ročno fakturiranje prodajnih naročil

Prodajna naročilo lahko fakturiramo ročno in sicer tako, da:

  • Odpremo modul Analiza prodanih naročil
  • Na seznamu piščemo prodajno naročilo (naročil je lahko več), ki ga želimo ročno fakturirati
  • V primeru fakturiranja enega prodajnega naročila, kliknemo na akcijskih gumb Zaključi (Točka 3)
  • V primeru več prodajnih naročil, pa na levi strani označimo naročila (Točka 1), ki jih želimo fakturirati in nato zgoraj kliknemo na Zaključi izbrane (Točka 2)

Po kliknu za Zaključi ali Zaključi izbrane se odpre potrditveno okno, kjer potrdimo fakturiranje prodajnih naročil:

Po potrditvi lahko v modulu Pregled prodajnih naročil vidimo, da je prodajno naročilo (lahko je naročil več) spremenilo svoj status v Fakturirano (glej sliko spodaj):