Prodajno naročilo

Izdelava prodajnega naročila

Prodajno naročilo lahko izdelamo na dva načina:

 • Ob shranjevanju kontejnerskega ali internega naročila izberemo opcijo Shrani in prodaj. Več na Planiranje/prodaja iz naročila
 • Izdelava prodajnega naročila iz modula Planiranje prevozov

Izdelava prodajnega naročila iz modula Planiranje prevozov

Prodajno naročilo izdelamo tako, da:

 • Kliknemo na modul Planiranje prevozov
 • Piščemo prevoz in ga dodamo na nov plan
 • Zgoraj kliknemo Prod. naročilo (glej sliko)

Odpre se nam vnosno okno za izdelavo prodajnega naročila:

 • Izpolnimo vse potrebne podatke za izdelavo prodajnega naročila (podprevoznik, vozni komplet, prodajno ceno, itd.)
 • Kliknemo na Shrani

Pregled prodajnih naročil

Prodajna naročila so na voljo v modulu Pregled prodajnih naročil:

Urejanje prodajnega naročila

Prodajno naročilo lahko urejamo:

 • Iz urejanja kontejnerskega ali internega naročila
 • Iz modula Planiranje prevozov
 • Iz modula Pregled prodajnih naročil

Urejanje prodajnega naročila iz kontejnerskega / internega naročila

Naročilo urejamo tako, da:

 • Odpremo kontejnersko ali interno naročilo
 • Kliknemo na Lupico za odpiranje prodajnega naročila
 • Uredimo podatke prodajnega naročila (npr. spremenimo/dopolnimo/posodobimo podatke)
 • Prodajno naročilo shranimo

Urejanje prodajnega naročila iz modula Planiranje prevozov

Naročilo urejamo tako, da:

 • V modulu Planiranje prevozov poiščemo plan, ki ima prodajno naročilo
 • Zgoraj kliknemo na Prod. naročilo (gumb je Rumene barve, kar pomeni, da je za ta plan že izdelano prodajno naročilo)
 • V prodajnem naročilu uredimo vse podatke (npr. spremenimo/dopolnimo/posodobimo podatke)
 • Prodajno naročilo shranimo

Urejanje prodajnega naročila s seznama prodajnih naročil

Naročilo urejamo tako, da:

 • Odpremo seznam prodajnih naročil (modul Pregled prodajnih naročil)
 • Na seznamu poiščemo prodajno naročilo, ki ga želimo urejati
 • Za odpiranje prodajnega naročila Dvokliknemo na vrstico (Točka 1), ali na desni strani kliknemo na Akcijski gumb za odpiranje naročila (Točka 2)
 • V prodajnem naročilu uredimo vse podatke (npr. spremenimo/dopolnimo/posodobimo podatke)
 • Prodajno naročilo shranimo

Brisanje prodajnega naročila

Brisanje prodajnih naročil je možno:

 • Iz urejanja kontejnerskega ali internega naročila
 • Iz modula Planiranje prevozov
 • Iz Pregleda prodajnih naročil

Prodajno naročilo je možno izbrisati na dva načina:

 • Z izbrisom samega prodajnega naročila
 • Z odstranjevanjem prevozov s plana (ko se odstrani zadnji prevoz s plana, se prodajno naročilo Avtomatsko izbriše.

Brisanje prodajnega naročila

Prodajno naročilo izbrišemo tako, da:

 • Odpremo prodajno naročilo (zgoraj so našteti možno dostopi do prodajnega naročila)
 • Zgoraj kliknemo na Izbriši naročil (Točka 1)
 • Izbris potrdimo s klikom na Da ali uporabo tipke Enter na tipkovnici