Odložišče in združevanje zaposlenih

Vsak voznik v Atomu ima lahko eno ali več zunanjih povezav prek katerih pridobivamo podatke o njegovem delu. Zaradi enostavnosti v Atomu ni potrebno skrbeti, da vpišemo
vsako novo povezavo, ko se ta pojavi. Atom vsak dan ob 5:00 preveri, ali obstaja kakšen nov voznik v zunanjih sistemih in ga uvozi.
V Atomu ne želimo imeti podvojenih zapisov, ker v takem primeru ne moremo analizirati zgodovine zaradi nepopolnosti podatkov. V primeru, da voznika v Atomu že obstaja, je
potrebno podvojena zapisa združiti v enega.

1. Odložišče zaposlenih

 • Vsi novi vozniki iz zunanjih sistemov ob uvozu pristanejo v odložišču
 • Novo prenešene voznike v odložišču lahko:
  – Združimo k že obstoječim zapisom (vedno, kadar je to možno)
  – Dodamo med aktivne voznike (vedno, kadar je voznik na novo v Atomu)
  – Izbrišemo

2. Združevanje zaposlenih

 • Do združevanja zaposlenih dostopamo kadar:
  – iz odložišča prenašamo zapis med aktivne voznika,

– želimo izbrisati enega izmed voznikov, ki so že bili uporabljeni (podvojeni zapis)

3. Postopek združevanja

V modulu “zaposleni” se nahaja “odložišče“, v katerem so vsi vozniki, ki še niso v sistemu Atoma (v tem primeru imamo enega voznika):

Uporabnik s klikom na gumb dostopa do seznama voznikov, ki jih je potrebno združiti z obstoječimi vozniki ali dodati na novo v sistem. Z istim gumbom lahko preklaplja med seznamom zaposlenih in odložiščem.

S klikom na gumb, ki je označen na zgornji sliki, se odpre pojavno okno za prenos podatkov, ki uporabniku ponuja naslednje:

1. Da klikne na voznika in nato na gumb “združi“. S tem se podatki prenesejo na že obstoječega voznika.

2. Da klikne na poljubnega voznika in nato gumb “združi“. S tem se podatki prenesejo na poljubnega voznika.

3. Da klikne “dodaj voznika“. S tem se ustvari čisto nov voznik, katerega še ni v sistemu Atoma, nanj pa se prenesejo vsi podatki.

4. Zunanje povezave na zaposlenih

 • Na posameznem vozniku lahko spremljamo vse zunanje povezave, ki za tega voznika obstajajo

 • Zunanje povezave lahko tudi deaktiviramo