Elektronsko pošiljanje fakture

1. Izdelava in pripenjanje fakture

Na predogledu tiskanja fakture je omogočena izdelava in pripenjanje PDF-ja fakture:

Ob izbiri opcije “Izdelaj PDF”, se PDF fakture shrani na računalnik.

Ob izbiri opcije “Pripni PDF”, se PDF fakture pripne na fakturo v ATOMu (in je tako na voljo za pošiljanje), ter hkrati shrani na računalnik.

Ob izbiri opcije “Pripni eSlog 1.6” ali “Pripni eSlog 2.0” se na fakturo pripne .xml v izbranem slogu.

2. Na predogledu tiskanja nato izberemo . Odpre se predogled pred pošiljanjem:

Za urejanje Pošiljatelja, Prejemnika in Odgovori poglejte navodila: https://aiss.si/navodila/email-nastavitve/

Z izbiro gumba je na voljo Predogled pošiljanja e-pošte (sporočilo je na voljo v obliki kakršnega bo prejel prejemnik fakture).

Nato izberemo oz. s kljukico označimo vse datoteke, katere želimo poslati kot priponke:

V kolikor izberemo gumb , se bodo vse PDF priponke združile v eno priponko, ki se bo naložila na računalnik. Datoteko je potrebno nato naložiti med priponke (drag & drop).

3. Na koncu lahko spremljamo zgodovino poslanih sporočil na levi strani predogleda, kjer vidimo vsebino sporočila in seznam poslanih priponk: