Prikaz obvestil sprememb dogodkov

Ko spreminjamo dogodke na planu, se te spremembe posodobijo tudi v mobilni aplikaciji.
Primer obvestila o spremembi dogodkov:

Obvestila o spremembah se prikažejo ob naslednji posodobitvi podatkov in to je:

  • Ko ročno osvežimo dogodke na seznamu dogodkov (s podrsavanjem navzdol)
  • Interval samodejnega posodabljanja podatkov je 15 minut kar pomeni, da se obvestila o spremembah (če spremembe so) prikazujejo vsakih 15 minut.

POMEMBNO: Pogoj za prikaz obvestil je, da imamo na telefonu za ATOM mobilno aplikacijo v nastavitvah nastavljeno da je prikaz obvestil dovoljen, drugače se obvestila ne bodo prikazovala!