Vnos operativnih stroškov za izračun RVC plana

Preglednica za vnos operativnih stroškov se nahaja v globalnih nastavitvah :

Postopek vnosa

  1. Izberemo tip stroška, ki ga želimo vnesti:

Tipi pavšalnih stroškov:
Vzdrževanje (€/km)
Gorivo (€/km)
AD Blue (€/km)
Pnevmatike (€/km)
Cestnine (€/km) – določi se glede na državo (Pavšalni strošek cestnin se v ATOMu ne razlikuje med avtocesto in regionalno cesto)
Fiksni stroški (€/mesec)
Prikolica (€/mesec)
Voznik (€/dan)

2. V polje Strošek vnesemo pavšalni strošek za izbran tip stroška:

3. Izberemo vozila, na katera želimo dodati izbran pavšalni strošek:

Vozila pred izbiro lahko filtriramo glede na segment ali grupo:

4. Za dodajanje stroška na vozila vpišemo znesek, ki ga želimo dodeliti in ga potrdimo s klikom na gumb Dodeli:

5. Ko zaključimo z vnašanjem vseh pavšalnih stroškov, kliknemo na gumb Shrani:

Pomembno: Za pravilen izračun RVCja, morajo biti za vsako vozilo vnešeni VSI pavšalni stroški!