Dodajanje / urejanje lokacij na naročilu

Pripravili smo nov način za dodajanje in urejanje lokacij tekom vnosa naročila. S tem želimo uporabnikom
poenostaviti proces ustvarjanja novih lokacij, še bolj pa dostopanje do že obstoječih lokacij in urejanja le-teh.
Vnos lokacije je možen tako za Naročnika (poslovne enote), kot tudi za lokacije naklada in razklada (skladišča).

Funkcionalnost nam omogoča

  • Dodajanje novih poslovnih enot in skladišč direktno ob vnosnem polju,

  • samodejno izpolnitev vnosnega polja ob vnosu nove lokacije,

  • enostaven dostop in urejanje izbrane poslovne enote ali skladišča