Opomniki

Vnos opomnika in prikazovanje opomnika

Dodajanje opomnika je na voljo:

 • Globalne nastavitve (dodajanje tip opomnika v ATOM)
 • Vozni park → Pregled vozil → Urejanje vozila
 • Vozni park → Opomniki vozil

Vnos opomnika v ATOM

Če želimo na vozilu dodati opomnik, ga je naprej potrebno dodati v ATOM. To storimo tako, da:

 • Kliknemo na da se nam odprejo globalne nastavitve
 • Na levi strani kliknemo na Vozni park (Točka 1)
 • Zgoraj kliknemo na zavihek Opomniki (točka 2)
 • V okno vpišemo ime opomnika (dodamo lahko več opomnikov), ki ga želimo dodati v ATOM in kliknemo na gumb Plus (Točka 3)

Vnos opomnika iz urejanja vozila

Na vozilo dodamo opomnik tako, da:

 • Na seznamu vozil odpremo vozilo, na katerega želimo dodati opomnik
 • Kliknemo na gumb Opomniki (Točka 1)
 • Ko se odpre seznam vseh opomnikov, ki obstajajo na vozilu, kliknemo na gumb Plus (Točka 2)
 • Vpišemo vse potrebne podatke in s seznama izberemo tip opomnika, ki smo ga predhodno v globalnih nastavitvah dodali v ATOM
 • Vnos potrdimo s klikom na Shrani

Vnos opomnika iz opomnikov vozil

Opomnik dodamo tako, da:

 • Kliknemo na modul Opomniki vozil (Točka 1)
 • Zgoraj kliknemo Nov opomnik (Točka 2)
 • Izpolnimo vse potrebne podatke in s seznama izberemo tip opomnika (ki smo ga predhodno dodalni v ATOM), ter določimo vozilo na katerega želimo dodati opomnik
 • Vnos potrdimo s klikom na Shrani

Prikazovanje opomnika

Ko je opomnik dodan na vozilo, je prikazan v modulu Opomniki vozil:

Urejanje opomnika

Urejanje opomnika je na voljo:

 • Vozni park → Pregled vozil → Urejanje vozila
 • Vozni park → Opomniki vozil

Urejanje opomnika na vozilu

Opomnik urejamo tako, da:

 • Odpremo vozilo, na kateremu želimo urediti (npr. posodobiti podatke) opomnika
 • Kliknemo na gumb Opomniki (Točka 1), da se nam odpre seznam vseh opomnikov, ki jo imamo na vozilu
 • Na desni strani kliknemo na gumb (v primeru, da imamo na vozilu več različnih opomnikov, poiščemo tistega katerega želimo urejat) (Točka 2)
 • Uredimo (npr. posodobimo datum opomnika) vse potrebne podatke
 • Spremembe potrdimo s klikom na Shrani

Urejanje opomnika v Opomniki vozil

Opomnik uredimo tako, da:

 • Kliknemo na modul Opomniki vozil
 • Dvokliknemo na opomnik, da se odpre okno za urejanje le-tega (glej sliko)
 • Uredimo opomnik
 • Spremembe potrdimo s klikom na Shrani

Brisanje opomnika

Brisanje opomnika je na voljo:

 • Vozni park → Pregled vozil → Urejanje vozila
 • Vozni park → Opomniki vozil
 • Globalne nastavitve (brisanje opomnika z ATOMA)

Brisanje opomnika z vozila

Opomnik izbrišemo z vozila tako, da:

 • Odpremo vozilo s katerega želimo odstraniti opomnik
 • Kliknemo na gumb Opomniki
 • Na desni strani kliknemo na gumb za urejanje opreme
 • Klinemo na Izbriši (Točka 1)
 • Izbris potrdimo s klikom na Da (Točka 2)
 • Na koncu vozilo shranimo

Brisanje opomnika z opomnikov vozil

Opomnik izbrišemo z vozila tako, da:

 • Na seznamu opomnikov dvokliknemo na vrstico opomnika, da se nam odpre okno za njegovo urejanje
 • Klinemo na Izbriši (Točka 1)
 • Izbris potrdimo s klikom na Da (Točka 2)

Brisanje opomnika iz ATOM-a

Opomnik izbrišemo iz ATOM-a tako, da:

 • Kliknemo na da se nam odprejo globalne nastavitve
 • Na levi strani kliknemo na Vozni park
 • Zgoraj kliknemo na zavihek Opomniki (Točka 1)
 • Na sezanmu izberemo opremo, ki jo želimo odstraniti iz ATOM-a in kliknemo na gumb Minus (Točka 2)
 • Brisanje potrdimo s klikom na DA (Točka 3)