Premikanje dogodkov na planu

Na planu je omogočeno premikanje dogodkov oz. spreminjanje vrstnega reda s puščicami :

V kolikor je puščica polno obarvana , je dogodek v tisto smer možno premikati.

Dogodki se premikajo po naslednjih pravilih:

  • dogodek se vedno lahko premakne le v istem dnevu (torej se datum ne spremeni)
  • v kolikor premik v istem dnevu ni mogoč, je gumb za premikanje onemogočen (neobarvan )
  • naklad istega prevoza je vedno pred razkladom (isti prevozi so obarvani z isto barvo):

  • če dogodek premikamo naprej , se premakne 10 minut pred naslednji dogodek
  • če dogodek premikamo nazaj , se premakne 10 minut za prejšnji dogodek
  • v kolikor 10 minutni premik pred/za naslednji/prejšnji dogodek ni mogoč, zaradi drugega dogodka, se dogodek postavi na sredino:

  • če bi dogodek s premikanjem po pravilu 10minut pred/za naslednji/prejšnji dogodek izvedel premik v prejšnji/naslednji dan, se dogodek postavi na začetek/konec dneva:

Premikanje dogodkov se beleži v Zgodovini plana: