Priprava naročila na fakturiranje

Priprava na fakturiranje

Naročilo lahko pripravimo na fakturiranje:

 • Ko so vsi prevozi na naročilu Splanirani in je na planu določen Vozni komplet
 • Ko je plan Zaključen in je naročilo v statusu Zaključeni prevozi

Postopek priprave je sledeč:

 • Odpremo modul Pregled naročil
 • Na seznamu poiščemo naročilo, ki ga želimo pripraviti na fakturiranje in ga odpremo
 • Zgoraj desno kliknemo na Priprava na faktuiranje

Ko se nam odpre vnosno okno priprave na fakturiranje:

 • Uredimo vse potrebne podatke prevoza/prevozov (Točka 1)
 • Dodajamo/urejamo/brišemo lahko Dodatke ali Dodatne dogodke (odpiramo jih lahko s klikom na vrstico) (Točka 2)
 • Na koncu kliknemo na Zaključi pripravo

Po zaključeni pripravi naročilo na seznamu spremeni status na Pripravljeno na fakturiranje (glej sliko spodaj):

Urejanje priprave

Pripravo na fakturiranje urejamo tako, da:

 • Odpremo naročilo, ki ima status Pripravljeno na fakturiranje, Zaključeni prevozi ali ko so vsi prevozi iz naročila na planu in je določen vozni komplet (gumb za pripravo na fakturiranje je na voljo)
 • V naročilu kliknemo na Priprava na fakturiranje
 • Ko se pojavi vnosno okno priprave na faktuiranje uredimo/dopolnimo vse potrebne podatke priprave (Prevozi, dodatki, dodatni dogodki itd.)
 • Kliknemo na Puščico poleg gumba za zaključevanje priprave
 • V spustnem meniju izberemo opcijo Shrani:

Preklop med pripravo na fakturiranje in naročilom

Iz Naročila lahko dostopamo do Priprave na fakturiranje tako, da:

 • Na seznamu naročil poiščemo naročilo, ki je pripravljeno na fakturiranje in ga odpremo
 • Kliknemo na Priprava na fakturiranje (glej sliko)

Iz Priprave na fakturiranje lahko dostopamo do Naročila tako, da:

 • Na maski za urejanje priprave, kliknemo na Puščico navzdol poleg gumba Zaključi pripravo
 • V spustnem meniju izberemo opcijo Prikaži prevoze (glej sliko)

Vrni Naročilo iz priprave na fakturiranje

Naročilo lahko tudi Vrnemo iz priprave na fakturiranje in sicer:

Na maski Urejanja naročila, ki je pripravljeno na fakturiranje
Na maski Priprave na fakturiranje

Postopek vrnitve naročila iz priprave je sledeč:

Na seznamu naročil poiščemo naročilo, ki ga želimo vrniti iz priprave in ga odpremo
Zgoraj kliknemo na gumb Vrni iz priprave (Točka 1)
Ko se odpre potrditveno okno, kliknemo na Da ali za potrditev uporabimo Enter (Točka 2)
Pojavi se okno brskalnika, kjer vpišemo Razlog vrnitve
Potrdimo s klikom na V redu

Po potrditvi, se maska naročila zapre, naročilo pa na seznamu dobi status Vrnjeno iz fakturiranja (glej sliko):

Izdelava fakture

Pri zaključevanju priprave naročila na fakturiranje imamo možnost takojšnje izdelave fakture. To storimo tako, da:

V spustnem meniju izberemo možnost Izdelaj fakturo
Ko se nam odpre vnosna maska za izdelavo fakture, na kateri se naročilo skupaj z vsemi dodatki (če obstajajo) avtomatsko doda, izpolnimo vse potrebne podatke fakture. Več o izdelavi fakture v Izdana faktura
Fakturo na koncu zaključimo.