Kartice

Vnos kartice

Vnos kartice je na voljo v:
Šifranti → Zaposleni → Urejanje zaposlenega
Šifranti → Kartice

Vnos kartice v modulu Zaposleni

Na zaposlenega (voznika) dodamo kartico, tako da:

 • Najprej odpremo zaposlenega (voznika), kateremu želimo dodati kartico
 • V maski za urejanje kliknemo na gumb Kartice (Točka 1)
 • Ko se odpre seznam vseh kartice, ki obstajajo na zaposlenemu kliknemo na gumb Plus in odpre se nam vnosno okno za dodajanje nove kartice (Točka 2)
 • Izberemo tip kartice
 • Vpišemo številko kartice
 • Vpišemo PIN kartice
 • Določimo datum veljavnosti kartice
 • Kartico lahko po potrebi deaktiviramo tako, da kliknemo na Tri pikice in izberemo možnost Deaktiviraj (Točka 3)
 • Vnos potrdimo s klikom na gumb Shrani (Točka 4)

Vnos kartice s seznama kartic

Postopek vnosa kartice s seznama je sledeč:

 • Na seznamu kartic kliknemo na gumb Nova Kartica
 • Izberemo Tip kartice – Ko izberemo tip kartice se nam pojavi dodatno polje za izbiro voznika v kolikor je kartica v nastavitvah označena, da je na voljo zaposlenim
 • Izberemo zaposlenega, kateremu želimo dodeliti to kartico
 • Vpišemo številko kartice
 • Vnesemo PIN kartice
 • Izberemo datum veljavnosti kartice
 • Vnesemo opombe kartice v kolikor je to potrebno
 • Kartico po potrebi deaktiviramo tako, da kliknemo na Tri pikice in izberemo možnost Deaktiviraj (Točka 1)
 • Vnos potrdimo s klikom na gumb Shrani (Točka 2)

Dodajanje tipa kartice v globalnih nastavitvah

Tip kartice dodamo tako, da:

 • Kliknemo na kjer se nam odprejo globalne nastavitve
 • Na levi strani kliknemo na Tipi kartic (Točka 1)
 • Na seznamu kartic novo kartico dodamo s klikom na Plus (Točka 2)
 • Ko se nam pojavi nova vrstica, vpišemo Ime kartice in izberemo na koga je kartica vezana (lahko določimo, da je kartica vezana ali na zaposlenega ali na vozilo) (Točka 3)
 • Na koncu vnos potrdimo s klikom na gumb Shrani

Urejanje kartice

Urejanje kartice je na voljo v:
Šifranti → Zaposleni → Urejanje zaposlenega
Šifranti → Kartice

Kartico urejamo tako, da:

– Odpremo kartico
– Kartico lahko tudi odstranimo z zaposlenega tako, da zaposlenega preprosto odstranimo s klikom na x v vrstici, kjer je dodan
– Spremembe potrdimo z gumbom Shrani

Brisanje kartice

Kartico lahko izbrišemo v:
Šifranti → Zaposleni → Urejanje zaposlenega
Šifranti → Kartice

Kartico izbrišemo tako, da:

– Odpremo kartico
– Kliknemo na gumb Tri pikice
– Izberemo možnost Izbriši
– Izbris potrdimo s klikom na Da ali pritisnemo Enter