Potrjevanje dogodkov

Dogodke v mobilni aplikaciji potrjujemo na sledeč način:

  • Odpremo mobilno aplikacijo in se prijavimo
  • Na seznamu dogodkov tapnemo na dogodek, da se ta odpre

  • Na dogodku spodaj podrsnemo Gumb v desno (Glej sliko)
  • Po akciji se začetek dogodka potrdi in čas potrditve začetka se zabeleži spodaj v Začetek

  • Za potrjevanje konca dogodka Gumb ponovno podrsnemo v desno (Glej sliko)
  • Po akciji se konec dogodka potrdi, čas pa se zapiše spodaj v Zaključek

  • Tako sta po končani akciji potrjena oba Začetek in Zaključek dogodka, časa pa sta zabeležena spodaj (Glej sliko)

Ko se vrnemo na seznam prihajajočih dogodkov lahko vidimo, da potrjenega dogodka ni več na seznamu, saj se ta prestavi med potrjene:

Pomembno: Potrjevanje poljubnega dogodka na seznamu prihajajočih dogodkov NI MOGOČE! Gumb za potrjevanje dogodka se pojavi, ko je predhodnji dogodek potrjen. Na seznamu prihajajočih dogodkov so dogodki razvščeni Naraščajoče po času.