Planiranje / prodaja iz naročila

Planiranje iz naročila

Naročilo lahko ob kreaciji ali urejanju tudi planiramo in sicer tako, da:

 • Odpremo naročilo, ki ga želimo planirati (direktno planiranje je možno tudi ob izdelavi novega naročila)
 • Kliknemo na Puščico poleg gumba shrani, da se nam odpre spustni meni
 • Izberemo možnost Shrani in planiraj
 • Odpre se nam plan, na katerem so vsi prevozi tega naročila:

 • Izberemo vozni komplet
 • Kliknemo na Navodila za voznika
 • Preverimo ali so vsi podatki pravilni in v primeru, da so, nalog lahko tudi pošljemo vozniku

Prodaja iz naročila

Naročilo lahko ob kreaciji ali urejanju tudi prodamo in sicer tako, da:

 • Odpremo naročilo, ki ga želimo prodati (direktna prodaja je možna tudi ob izdelavi novega naročila)
 • Kliknemo na Puščico poleg gumba shrani, da se nam odpre spustni meni
 • Izberemo možnost Shrani in prodaj
 • Odpre se nam okno za izdelavo prodajnega naročila:

 • Vpišemo vse podatke, ki so potrebni za prodajo naročila
 • Prodajno naročilo shranimo

Prodajno naročilo je na voljo v modulu Pregled prodajnih naročil: