Delitev prevozov

ATOM omogoča večkratno delitev prevozov (multi-split). Tako lahko prevoz Koper – Maribor razdelimo na poljubno število koščkov.

Na sliki lahko vidimo, da smo najprej prevoz Koper – Maribor razdelili na dva koščka: Koper – Ljubljana in Ljubljana – Maribor.
Nato smo košček Ljubljana – Maribor razdelili še na dva koščka: Ljubljana – Celje in Celje – Maribor.

Po končanih delitvah imamo torej tri koščke, ki jih lahko planiramo neodvisno drug od drugega:

  • Koper – Ljubljana
  • Ljubljana – Celje
  • Celje – Maribor

Prevoze delimo v modulu Planiranje prevozov in sicer lahko delimo prevoze, ki so že planirani, kot tudi tiste, ki še niso planirani.

Delitev neplaniranih prevozov


Med neplaniranimi prevozi izberemo prevoz oz. košček prevoza in izberemo desni klik ter “Delitev prevoza“:

Ko smo izbrali “Delitev prevoza“, se nam odpre maska za kreiranje delitve:

  1. Izberemo datum delitve (naklad/razklad)
  2. Izberemo lokacijo delitve

Ko delitev potrdimo z gumbom , ATOM iz prvotnega prevoza/koščka kreira dva koščka:

Koščka lahko dodamo na poljubne že obstoječe plane ali jih planiramo neodvisno.

Deljenje planiranih prevozov in planov


Ko je prevoz na planu, lahko delimo celoten plan ali le izbran prevoz. Izbran prevoz delimo tako kot neplaniran prevoz – z desnim klikom in izberemo “Delitev prevoza”.

V kolikor želimo deliti cel plan (na katerem je lahko več prevozov), izberemo gumb :

Nato izberemo “Delitev prevoza“:

V maski za kreiranje delitve izberemo čas in kraj delitve, ter potrdimo z gumbom .

V primeru, da smo imeli na planu več prevozov, ATOM za vsak prevoz/košček ustvari deljen košček, le-te pa lahko poljubno planiramo.

Odstranjevanje delitve


Kadar želimo odstraniti delitev na prevozu/koščku, ki ima samo eno delitev (torej delitev le na eni strani), to storimo tako, da desno kliknemo na prevoz/košček in izberemo “Odstrani delitev“.

V kolikor ima prevoz dve delitvi (na levi in desni strani), pa lahko dvokliknemo na prevoz/košček. Odpre se nam maska prevoza, kjer lahko posamično urejamo levo in desno delitev.
Izberemo gumb , za tisto delitev, ki jo želimo odstraniti:

Nato v maski za manipulacijo delitve prevoza izberemo :

Barvne indikacije na prevozih/koščkih


Vsak prevoz ima na levi in desni strani barvno oznako (zeleno, oranžno ali rdečo):

Legenda barvnih oznak: