Planiranje vozil

V podmodulu Planiranje vozil so na voljo trije pogledi:

Plan v izvajanju

Pri izbiri prikaza Plana v izvajanju se nam kot Aktiven plan prikaže plan, ki je nezaključen in najbolj oddaljen.

Nezaključen plan je katerikoli plan, ki ima status “V pripravi” ali “V izvajanju” (torej so na takšnem planu še prevozi, ki niso “Dostavljeni“):

Torej s to funkcionalnostjo lahko pogledamo, če imamo še katerikoli plan v oddaljeni zgodovini nezaključen. S tem ko potem ta plan zaključimo, se nam kot Aktiven plan pokaže naslednji, ki je nezaključen itn..

Če izberemo Plan v izvajanju, je vseeno kakšen datum in uro imamo nastavljeno, saj se ta dva podatka ignorirata, ker nista pomembna za to funcionalnost.

Nastavitev ure in datuma v tem pogledu ni pomembna

Zadnji razklad pred terminom

Pri izbiri Zadnji razklad pred terminom, je pomembno kakšen datum in uro imamo nastavljeno. Kot Aktivni plan nam prikaže najbližji plan, ki ima razklad pred nastavljenim terminom.

Status plana v tem prikazu ni pomemben.

Nastavitev ure in datuma:

  • avtomatsko se nastavi trenutni čas
  • če spremenimo datum na drug dan kot je današnji, se ura nastavi na 23:59
  • v kolikor ročno nastavimo uro, se ta shrani.

Prvi naklad po terminu

Pri izbiri Prvi naklad po terminu, je pomembno, kakšen datum in uro imamo nastavljeno. Kot Aktivni plan nam prikaže tisti plan, ki se prekriva z nastavljenim terminom. Če tak plan ne obstaja, prikaže prvega, ki ima naklad po nastavljenem terminu.

Status plana v tem prikazu ni pomemben.

Nastavitev ure in datuma:

  • avtomatsko se nastavi trenutni čas
  • če spremenimo datum na drug dan kot je današnji, se ura nastavi na 00:00
  • v kolikor ročno nastavimo uro, se ta shrani.

Indikacija nezaključenih planov

Ob izbiri načina pregleda je indikacija nezaključenih planov:

Številka v indikaciji nam pove, koliko planov je še nezaključenih in so časovno pred aktivnimi plani, ki jih vidimo na pregledu.

V kolikor je indikacija zelene barve s številko 0 pomeni, da časovno gledano pred aktivnimi plani ni nobenega nezaključenega plana.