Predloge naročil

Predloge naročil se delujo na:

 • Booking predloge
 • Ostale predloge

Izdelava predloge

Booking predloge

Booking predloge izdelamo tako, da:

 • Kliknemo na modul Predloge naročil
 • Kliknemo na gumb Nova predloga naročila
 • Vpišemo vse potrebne podatke predloge (naročnik, ime predloge, termin, količino, težo itd.) Pomembno: Pri določenju termina naklada in razklada mora biti izbrano “Nasl. ime dneva” (glej sliko)
 • Predlogo shranimo

Ostale predloge

Ostale predloge izdelamo tako, da:

 • Kliknemo na modul Predloge naročil
 • Kliknemo na gumb Nova predloga naročila
 • Vpišemo vse potrebne podatke predloge (naročnik, ime predloge, termin, količino, težo itd.)
  Pomembno: Pri določenju termina naklada mora biti izbrano “Na dan pretvorbe” (glej sliko)
 • Predlogo shranimo

Pretvorba predlog v naročilo

Predloge pretvorimo v naročilo tako, da:

 • Na seznamu označimo predloge, ki jih želimo pretvoriti v naročila (Pretvrarjanje je možno za Booking in ostale predloge hkrati)
 • Zgoraj kliknemo na gumb Pretvori v naročila
 • Ko se nam odpre okno izberem datum pretvorbe (Točka 1)
 • Za vsako predlogo določimo število kopij (Točka 2). Primer: če izberemo število kopij 3, se bodo ob pretvorbi generirala 3 identična naročila iz te predloge
 • Kliknemo na gumb Potrdi

Brisanje predlog

Brisanje predloge je možno na dva načina:

 • Brisanje predloge iz urejanja predloge
 • Brisanje predloge s seznama predlog

Brisanje predloge iz urejanja

 • Za odpiranje predloge uporabimo Dvoklik na predlogi ali Akcijski gumb za urejanje le-te
 • Ko se nam odpre predloga kliknemo na Izbriši (Točka 1)
 • Izbris potrdimo s klikom na Da ali gumbom Enter na tipkovnici

Brisanje predloge s seznama

 • Na seznamu izberemo predloge, ki jih želimo izbrisati (na voljo je brisanje večih predlog hkrati) (Točka 1)
 • Kliknemo na gumb Izbriši izbrane (Točka 2)
 • Izbris potrdimo s klikom na Da ali gumbom Enter na tipkovnici (Točka 3)