Podporni portal

Dostop do podpornega portala poteka z elektronskim naslovom. Da bodo vsi uporabniki v podjetju lahko imeli dostop do poteka reševanja zahtevkov, predlagamo, da v podjetju izberete en elektronski naslov (do katerega imajo dostop vsi uporabniki), s katerim bodo v portal dostopali vsi uporabniki. Ta elektronski naslov nam sporočite na podpora@aiss.si s pripisom “za vstop v Podporni portal”.

Do podpornega portala uporabniki ATOM-a dostopajo preko modula Podpora → Podpora uporabnikom, kjer v pojavnem oknu izberejo možnost Podporni portal:

V kolikor v Podporni portal še nismo prijavljeni, kliknemo na gumb za Prijavo (desno zgoraj):

Ob prvi prijavi kliknemo na gumb Registracija:

V oknu za registracijo izpolnimo naslednje podatke:

  • Polno ime – v okno vpišemo ime podjetja v katerem smo zaposleni
  • E-mail naslov – v okno vpišemo elektronski naslov s katerim bomo dostopali v Podporni portal
  • Geslo – v okno vpišemo geslo, ki ga bomo uporabljali za vstop v Podporni portal

OB kliku na Registracija na zgoraj vpisan elektronski naslov prejmemo 6-mestno potrditveno kodo, katero vpišemo v okno Potrditvena koda:

Po uspešni registraciji imamo v Podpornem portalu na voljo:

  • Težava pri uporabi – Prijavljamo lahko napake in težave, ki se nam pojavljajo ob uporabi aplikacije ATOM
  • Ideja za izboljšavo – Oddamo lahko idejo za izboljšavo aplikacije ATOM
  • Naročilo izobraževanja – Oddamo lahko naročilo za izobraževalno deloavnico (Izobraževalne delavnice so plačljive)
  • Naročilo prioritetnega razvoja funkcionalnosti – Oddamo lahko naročilo za prioritetni razvoj željene funkcionalnosti (Razvoj prioritetne funkcionalnosti je plačljiv)