Filter – brez gnezdenja vrstic

Ob izdelavi filtra na seznamih, prikaz stolpcev urejamo dvonivojsko:

V primeru izdelave filtra na seznamu Pregled naročil, v prvem nivoju izbiramo kateri stolpci Naročila (1) se nam bodo prikazali, v drugem nivoju pa kateri podatki Prevoza (2).


Izdelavo filtra v načinu z gnezdenjem in brez gnezdenja vrstic poglejmo na primeru naročila št. 36/2023, ki ima dva prevoza:

Izdelava filtra v načinu z gnezdenjem vrstic

V primeru filtra, kjer NI izbran način “Brez gnezdenja vrstic” se na seznamu podatki prikažejo na naslednji način:


Drugi nivo (podatki Prevoza – 2) lahko odpremo z izbiro gumba puščice :

Izdelava filtra v načinu Brez gnezdenja vrstic

V kolikor na filtru izberemo možnost “Brez gnezdenja vrstic” pa se nam podatki Naročila (1 – rdeča barva) in podatki Prevoza (2 – prikažejo) prikažejo skupaj, v enem nivoju. V kolikor ima naročilo več kot en prevoz, se nam za vsak prevoz prikaže svoja vrstica.

Izbira možnosti “Brez gnezdenja vrstic”:Prikaz podatkov v načinu “Brez gnezdenja vrstic” za naročilo 36/2023 z dvema prevozoma:


Vsi stolpci, 1-Naročilo in 2-Prevoz, so sedaj prikazani v enem nivoju. Ker pa ima naročilo 36/2023 dva prevoza, je prikazano v dveh vrsticah. Podatki naročila so v obeh vrsticah identični, razlikujejo pa se podatki prevoza.

Na enak način deluje prikaz v načinu “Brez gnezdenja vrstic” tudi na drugih seznamih v ATOMu.