Analiza stroškov

Modul analiza stroškov omogoča pregled in vnos stroškov za voznike, vozila in ostalo.

Kompleksnost stroškov

 • Posamezen strošek se lahko deli med več vozil/voznikov
 • strošek je lahko enkraten ali pa velja za daljše obdobje
 • če želimo preveriti strošek določenega vozila v mesečnem obdobju je potrebno upoštevati:
  – sorazmeren delež stroška glede na število udeleženih vozil
  – sorazmeren delež stroška glede na celotno obdobje trajanja

Prednost modula analiza stroškov je v tem, da podpira tako delitev stroška med vozila, kot
izračun deleža tega stroška v specifičnem obdobju.

Podatki stroška

 • Ime,
 • obdobje trajanja stroška,
 • tip (ta določa, ali se strošek deli med voznike ali med vozila),
 • nosilec stroška (voznik, vozilo, ostalo),
 • število subjektov (na koliko voznikov/vozil se strošek deli),
 • št. vhodne fakture (v primerih, ko je izdelan preko vhodne fakture),
 • dobavitelj (v primerih, ko je izdelan preko vhodne fakture).

V seznamu stroškov so prikazane naslednje vrednosti

 • Število subjektov,
 • znesek stroška,
 • znesek v obdobju,
 • znesek na dan,
 • znesek na subjekt,
 • znesek na dan na subjekt,
 • število dni stroška,
 • število dni znotraj obdobja,

S pomočjo filtrov lahko za različne namene prikažemo različne vrednosti.