Kartice

Vnos kartice

Vnos kartice je na voljo v:

 • Vozni park → Pregled vozil → Urejanje vozila
 • Vozni park → Kartice

Vnos kartice v modulu Pregled vozil

Na vozilo dodamo kartico, tako da:

 • Najprej odpremo vozilo, kateremu želimo dodati kartico
 • V maski za urejanje kliknemo na gumb Kartice (Točka 1)
 • Ko se odpre seznam vseh kartice, ki obstajajo na vozilu kliknemo na gumb Plus in odpre se nam vnosno okno za dodajanje nove kartice (Točka 2)
 • Izberemo tip kartice
 • Vpišemo številko kartice
 • Vpišemo PIN kartice
 • Določimo datum veljavnosti kartice
 • Kartico lahko po potrebi deaktiviramo tako, da kliknemo na Tri pikice in izberemo možnost Deaktiviraj (Točka 3)
 • Vnos potrdimo s klikom na gumb Shrani (Točka 4)

Vnos kartice s seznama kartic

Postopek vnosa kartice s seznama je sledeč:

 • Na seznamu kartic kliknemo na gumb Nova Kartica
 • Izberemo Tip kartice – Ko izberemo tip kartice se nam pojavi dodatno polje za izbiro voznika v kolikor je kartica v nastavitvah označena, da je na voljo vozilom
 • Izberemo vozilo, kateremu želimo dodeliti to kartico
 • Vpišemo številko kartice
 • Vnesemo PIN kartice
 • Izberemo datum veljavnosti kartice
 • Vnesemo opombe kartice v kolikor je to potrebno
 • Kartico po potrebi deaktiviramo tako, da kliknemo na Tri pikice in izberemo možnost Deaktiviraj (Točka 1)
 • Vnos potrdimo s klikom na gumb Shrani (Točka 2)

Dodajanje tipa kartice v globalnih nastavitvah

Tip kartice dodamo tako, da:

 • Kliknemo na kjer se nam odprejo globalne nastavitve
 • Na levi strani kliknemo na Tipi kartic (Točka 1)
 • Na seznamu kartic novo kartico dodamo s klikom na Plus (Točka 2)
 • Ko se nam pojavi nova vrstica, vpišemo Ime kartice in izberemo na koga je kartica vezana (lahko določimo, da je kartica vezana tako na zaposlenega kot na vozilo) (Točka 3)
 • Na koncu vnos potrdimo s klikom na gumb Shrani

Urejanje kartice

Urejanje kartice je na voljo v:

 • Vozni park → Pregled vozil → Urejanje vozila
 • Vozni park → Kartice

Kartico urejamo tako, da:

 • Odpremo kartico
 • Kartico lahko tudi odstranimo z vozila tako, da vozilo preprosto odstranimo s klikom na x v vrstici, kjer je dodan
 • Spremembe potrdimo z gumbom Shrani

Brisanje kartice

Kartico lahko izbrišemo v:

 • Vozni park → Pregled vozil → Urejanje vozila
 • Vozni park → Kartice

Kartico izbrišemo tako, da:

 • Odpremo kartico
 • Kliknemo na gumb Tri pikice
 • Izberemo možnost Izbriši
 • Izbris potrdimo s klikom na Da ali pritisnemo Enter