Planer

Planer je namenjen hitremu in natančnemu odločanju o rentabilnosti vožnje.

Na voljo je v modulu Planiranje vozil z izbiro gumba .

Odpre se nam okno Planerja, kjer v osnovi lahko vnesemo podatke naklada (1)  in razklada (2). Z gumboma (3 in 4), pa lahko generiramo še dodatne dogodke poti.

1 – Na posameznem dogodku lahko v “Izberi lokacijo” izberemo med lokacijami, ki so že shranjene v šifrant (ali z izbiro začnemo s postopkom vnosa/shranjevanja nove lokacije).

2 – Lokacijo lahko poiščemo tudi preko Google iskalnika (brez shranjevanja).

3 – Vnesemo datum in uro dogodka (datum in ura Naklada je privzeto nastavljena na dva dni za trenutnim časom). V kolikor datuma in ure ne določimo, se časi avtomatsko preračunajo glede na izbrano pot.

4 – Z gumbom lahko odstranimo dogodek, v kolikor imamo 3 ali več dogodkov.

Ko smo vnesli vse dogodke, izberemo gumb .

V naslednjem koraku izberemo komplet za izvedbo.

Glede na izbran komplet, se nam preračunajo stroški plana (in izpišejo morebitna prekrivanja z že obstoječimi plani). Vpišemo lahko še prihodek (1) plana in s tem ovrednostimo RVC plana.

V kolikor želimo, lahko direktno iz Planerja ustvarimo naročilo z izbiro gumba (2).